Genel Bilgi

Genel Bilgi

Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddesi uyarınca 30.12.2010 tarihinde ve 27801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında kurulmuştur. Iğdır Üniversitesinin yetkin olduğu konularda öğretim elemanları tarafından Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı Merkezler sorumluğunda döner sermaye kapsamında gelir getirici faaliyetler yapılabilmektedir.