Misyon & Vizyon

Misyon

Misyonumuz, kanun ve mevzuata uygun şekilde, verimli ve sürekli gelişmeye açık bir yapıda işletme faaliyetlerinin sürdürülebilmek ve  her alanda rekabetçi ve yenlikçi olmak; yapılan faaliyetlerin açık, şeffaf ve güvenilir olmasını sağlamak, çağdaş ve milli değerlere sahip çıkarak  etkili, etkin ve verimli bir yönetim sonucunda topluma, devlete ve bölge insanına akademik, iktisadi ve sosyal açıdan değer yaratarak katkıda bulunmak, Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından iktisadi değeri olan projelerin özendirilmesini, çeşitlendirilmesini ve üniversite-kamu-özel sektör etkileşiminin geliştirilmesini sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, kamuya ekonomik yük olmadan bulunduğu bölgeye  ve Üniversitemize değer katmak,  bilginin üretilmesi ve paylaşılması açısından  katkı sağlayamak, büyümekte olan Üniversitemizin dinamik yapısına adapte olarak sürekli büyüyüp ve gelişmek, gelir getirici faaliyetleri çeşitlendirip büyütmek  ve örnek gösterilen bir işletme olmaktır.