Proje Süreci

1-Danışmanlık, bilimsel rapor, ekspertiz ve benzeri faaliyetler)

2- Birimlerde (Fakülte, Yüksekokul, Merkez) yapılacak projeler için Üniversite tesislerinde, ilgili birimlere yapılan yazılı talep ile süreçler başlatılır. Fakülte/Yüksekokul/Merkez tarafından çalışmayı talep eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

3- 2- Talep yazısında proje yöneticisi ve ekibi belirtilmemişse proje yöneticisi ve ekip, ilgili akademik bölüm tarafından belirlenir.

4- 3- Proje bilgilerini içeren Tip Protokolü ve Proje Başvuru Formu proje ekibi tarafından hazırlanarak Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kuruluna sunulur. Proje Talebi İle

5- 4- Talebin değerlendirilmesi sonucunda Fakülte/Yüksekokul/Merkez kararı Yönetim Kurulu alınır.

6- 5- Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Tip Protokolü ve Proje Başvuru Formu, Yönetim Kurulu kararı ile Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilir.

7- 6- Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu'na yapılan talepler İşletme Müdürlüğü, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu kararı ilgili birime gönderilir.

8- 7- Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hak sahibi tarafından protokol başlatılır. veya imzalanacak kurum.

9- 8- İşlerin tamamlanması ve tahsilatın tamamlanmasını müteakip, Ek ödeme döner sermaye işletme müdürlüğüne gönderilir ve tahakkuk ettirilir ve mevzuata göre ilgili akademik personele ödenir.

10- ÜNİVERSİTE TESİSLERİ OLAN PROJELERDE SÜREÇ

(Üretim, Deney, Analiz, Kurs ve benzeri faaliyetler)

1- Birimlerde üniversite imkanları kullanılarak gerçekleştirilecek projeler için süreçler belirlenir.

işi talep eden gerçek veya tüzel kişinin yazılı bir talepte bulunması ile başlar. İlgili Fakülte/Yüksekokul/Merkez.

2- Birim tarafından rutin olarak yürütülecek faaliyetler için Proje Başvuru Formu, ile birlikte ilgili akademik birimde Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kuruluna sunulur. etkinliğin diğer detayları.

3- Talebin değerlendirilmesi sonucunda Fakülte/Yüksekokul/Merkez kararı Yönetim Kurulu alınır.

4- Eksiksiz doldurulan ve imzalanan Proje Başvuru Formu Döner Sermayeye gönderilir. Yönetim Kurulu kararı ile İşletme Müdürlüğü

5- İşletmenin Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kuruluna İlettiği Talepler

Müdürlük, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu Kararı Genel Müdürlüğe gönderilir. ilgili birim.

6- Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ilgili döner sermaye faaliyetine başlanır.

7- Yürütülen faaliyetler için gelire katkı sağlayan akademik personelin katkı oranları Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve toplanır. ilgili belgelerle birlikte Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne gönderilir.

8- Katkıda bulunan akademik personele yapılacak ek ödeme, mevzuata uygun olarak ödenir ve ilgili akademik personele ödenir.