Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Kanunlar
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 20.02.2019
Yönetmelikler
Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 20.02.2019
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 20.02.2019
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 20.02.2019
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 20.02.2019
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 20.02.2019
Yönergeler
Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 20.02.2019
Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 20.06.2017 .pdf