Birim Açılması

  ​Döner Sermaye İşletmesi birimlerine yeni bir birim eklenmesi (herhangi bir üniversite biriminin döner sermaye faaliyetine başlaması) işlemleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Birim açılışı teklifleri bütçe teklifi ile birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yapılır.

            İşletme Müdürlüğünce Yürütme ve Yönetim Kurullarına sunulur. Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde işletme kapsamında birim açılışı gerçekleştirilir.