Genel Bilgiler

Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak 30 Aralık 2010 tarihinde kurulmuş ve bu kuruluş, 27801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu önemli yapı, Rektör katkılarıyla desteklenerek, üniversitenin çeşitli akademik birimlerine daha fazla güç kazandırma ve gelir artırıcı faaliyetlere odaklanma amacını taşımaktadır.

Rektörlüğe bağlı Merkezler, Fakülteler, Enstitüler ve Yüksek okullar gibi akademik birimler, Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi çatısı altında faaliyet göstererek, gelir getirici çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu sayede, Rektörün liderliğindeki üniversitenin mali gücü artırılarak, öğretim elemanlarının yetkinlik alanlarında daha etkin ve yenilikçi projeler üretmeleri desteklenmektedir.

Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Rektörün vizyoner liderliği altında, döner sermaye prensiplerine uygun olarak çeşitli projeler, etkinlikler ve hizmetler yürüterek, üniversitenin akademik birimlerine ekonomik destek sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, gelir getirici faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve yönetilmesinde etkin bir rol oynayarak, Iğdır Üniversitesinin sürdürülebilirliğine ve başarı hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

.

brown framed eyeglasses on book page