Bütçe İşlemleri

 Bütçe Süreçleri

1. Planlama Aşaması:

 • İlgili birimlerle işbirliği içinde, gelecek dönemin gelir ve gider tahminlerini belirlemek.
 • Bütçe hedeflerini, stratejik amaçlar ve performans göstergeleriyle uyumlu hale getirmek.

2. Hazırlık Aşaması:

 • Tahmin edilen gelir ve gider kalemlerini ayrıntılı bir şekilde belirlemek.
 • İlgili birimlerden bütçe taleplerini almak ve değerlendirmek.

3. Onay Aşaması:

 • Hazırlanan bütçe, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü tarafından gözden geçirilir.
 • İlgili yöneticiler ve yönetim kurulu tarafından onaylanır.

4. İzleme ve Raporlama:

 • Bütçe uygulamasını düzenli olarak izlemek.
 • Ay içinde gerçekleşen harcamaları ve gelirleri kayıt altına almak.
 • Periyodik olarak bütçe gerçekleşme raporları hazırlamak.

5. Revizyon ve Güncelleme:

 • İhtiyaç halinde, bütçede revizyon yapmak.
 • Öngörülen bütçe dışı harcamalara yönelik acil durum planları oluşturmak.

Ek Bütçe Süreci (5018 Sayılı Kanun'a Göre)

1. Ek Bütçe Talebi:

 • İlgili birimler, mevcut bütçenin yetersiz olduğu durumlarda ek bütçe taleplerini hazırlar.
 • Talepler, mevcut harcamaların karşılanamayacak durumları içermelidir.

2. Değerlendirme:

 • Ek bütçe talepleri, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü ve yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Aciliyet ve gereklilikler doğrultusunda talepler önceliklendirilir.

3. Onay:

 • Değerlendirme sonrasında, ek bütçe talepleri yönetim kurulu tarafından onaylanır.
 • Onaylanan ek bütçe, ilgili birimlere iletilir.

4. Uygulama ve İzleme:

 • Onaylanan ek bütçe, ilgili birimler tarafından uygulanır.
 • Harcamalar ve gelirler düzenli olarak izlenir, gerçekleşme raporları hazırlanır.