Misyonumuz

Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dikkate alınarak, kanun ve mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermeyi amaçlar. Misyonu, verimli ve sürekli gelişmeye açık bir işletme faaliyeti sürdürmek, her alanda rekabetçi ve yenilikçi olmak, faaliyetlerin açık, şeffaf ve güvenilir olmasını sağlamak, çağdaş ve milli değerlere sahip çıkarak etkili, etkin ve verimli bir yönetim sonucunda topluma, devlete ve bölge insanına akademik, iktisadi ve sosyal açıdan değer yaratmaktır. Ayrıca, Üniversite öğretim elemanları tarafından yürütülen iktisadi değeri olan projelerin özendirilmesini, çeşitlendirilmesini ve üniversite-kamu-özel sektör etkileşiminin geliştirilmesini sağlamak da öncelikli hedefler arasındadır.

Vizyonumuz

Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, kamuya yük getirmeyen bir vizyonla faaliyet göstermekte ve stratejik yönetim kavramlarına dayanmaktadır. Temel odak noktalar arasında bölgeye ve üniversiteye değer katma, bilgi üretimi ve paylaşımına odaklanma, sürekli büyüme ve gelişme, gelir getirici faaliyetleri çeşitlendirme ve örnek bir işletme olma hedefleri bulunmaktadır. Bu stratejik yönetim anlayışı, etkili planlama ve yönetimle sürdürülebilir başarı ve öncülük rolüne odaklanmayı amaçlamaktadır.