Müdürün Mesajı

Saygıdeğer Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Çalışanları ve Paydaşlarımız,

İçinde bulunduğumuz bu önemli görevin başında olmaktan büyük bir gurur ve sorumluluk duyuyorum. Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi olarak, kamuya ekonomik bir yük getirmeden, bölgeye ve üniversitemize değer katma vizyonuyla hareket ediyoruz.

Bu yolculukta temel amacımız, stratejik yönetim ilkelerine dayanarak etkili bir şekilde çalışarak sürdürülebilir bir başarı elde etmektir. Odak noktamız arasında bölgeye ve üniversiteye değer katma, bilgi üretimi ve paylaşımına odaklanma, sürekli büyüme ve gelişme, gelir getirici faaliyetleri çeşitlendirme ve örnek bir işletme olma hedefleri bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, birlikte daha büyük başarılara imza atmak adına işbirliği ve dayanışma içinde olacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımızın etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için birlikte çaba göstermek, vizyonumuz doğrultusunda adımlar atmaktır.

Hedeflerimize ulaşmak, sadece bireysel değil, ekip olarak gösterdiğimiz çaba ve kararlılıkla mümkün olacaktır. Bu nedenle, her birinizin katkısı ve özverisi bizim için büyük önem taşıyor.

Bu önemli görevde birlikte çalışarak, Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi olarak sürdürülebilir bir değer ve başarı zinciri oluşturacağımıza inancım tamdır.

Hep birlikte, daha aydınlık bir geleceğe!

Saygılarımla,