Ek Ödeme Dağıtımı

​Tahsil edilen döner sermaye gelirlerinin katkısı bulunanlara ek ödeme olarak dağıtılması işlemleri “Yüksek öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve aynı yönetmeliğe istinaden alınan Üniversite Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda yapılmaktadır.

​Sağlık hizmeti sunulan Hastane biriminde ve Diş Hekimliği Fakültesi biriminde ek ödeme dağıtımları Yönetmelik doğrultusunda belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

​2547 sayılı Kanun 58. maddesi (d) fıkrası kapsamındaki birimlerde (düzenli döner sermaye geliri olan birimler, atölyesi ve laboratuvarı bulunan birimler) Üniversite imkanları (Atölye ve Labaratuvar) kullanılarak  elde edilen KDV hariç gelirin ;

% 1’i   Hazine payı

% 5’i   Bilimsel Araştırma payı

En az % 30’u  Birim payına ve Yönetici payına ayrılmaktadır. Kalan tutar (en fazla % 64) ek ödeme olarak gelirde katkısı bulunana öğretim elemanlarına ödenmektedir.

​Ancak, döner sermaye gelirine esas hizmetin üniversite imkanları kullanılmadan gerçekleştirilmesi halinde Kurum payı % 15 olarak uygulanacak, ek ödeme dağıtımı (e) fıkrası kapsamında olan birimlerdeki hesaplama ile yapılacaktır. Bunun için, üniversite imkanlarının (atölye, labaratuvar) kullanılıp kullanılmayacağının açıklanması gerekmektedir.

​Bu birimlerde üniversite imkanları kullanılarak dağıtılan ek ödemelerde Yönetmelikte belirtilen A, B, C, D ve E puanlarından biri, birkaçı ya da tamamının kullanılarak hesaplama yapılması gerekmektedir.

​2547 sayılı kanun 58. md. (e)  fıkrası kapsamındaki birimlerde (üniversite imkanları kullanılmadan gerçekleştirilen danışmanlık, bilimsel görüş vb. işlerde) elde edilen KDV hariç gelirin ;

% 1’i   Hazine payı

% 5’i   Bilimsel Araştırma payı en az % 15’i   Birim payı ve yönetici payına ayrılmaktadır.

​Varsa, hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra kalan tutar (en fazla % 79) ek ödeme olarak gelir tahsilatını takip eden 1 (bir) ay içerisinde gelirde katkısı bulunan öğretim elemanlarına ödenmektedir. Hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek ek ödeme yapılabilir.

​Kurum payının % 75’ine kadar artırılması Üniversite Yönetim Kurulu yetkisindedir. Bu yöndeki taleplerin birimler tarafından İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.