Proje Süreci

ÜNİVERSİTE İMKÂNLARI KULLANILMAYAN PROJELERDE SÜREÇ

(Danışmanlık, bilimsel rapor, bilirkişilik ve benzeri faaliyetler)

1-      Birimlerde (Fakülte, Yüksekokul, Merkez) üniversite imkânları kullanılmadan gerçekleştirilecek projeler için işi talep eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ilgili Fakülte/Yüksekokul/Merkeze yapılan yazılı talep ile süreçler başlatılır.

2-      Talep yazısında proje yürütücüsü ve ekibi belli değilse, ilgili akademik bölüm tarafından proje yürütücüsü ve ekibi belirlenir.

3-      Proje bilgilerini içeren Tip Protokol ve Proje Başvuru Formu proje ekibi tarafından düzenlenir ve proje talebiyle birlikte Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu değerlendirmesine sunulur.

4-      Talebin değerlendirilmesi neticesinde Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu Kararı alınır.

5-      Eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalanan Tip Protokol ve Proje Başvuru Formu, Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

6-      İşletme Müdürlüğünce Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna sevk edilen talepler Yürütme Kurulunca değerlendirilir ve Yürütme Kurulu Kararı ilgili birime gönderilir.

7-      Yürütme Kurulu Kararı doğrultusunda protokol, yararlanıcı kişi ya da kuruma imzalatılarak işe başlanır.

8-      İşin tamamlanmasını ve tahsilatın yapılmasını müteakiben ek ödeme ile ilgili evrak döner sermaye işletme müdürlüğüne gönderilir ve mevzuatına göre tahakkuk ettirilerek ilgili öğretim elemanlarına ödenir.

 

ÜNİVERSİTE İMKÂNLARI KULLANILAN PROJELERDE SÜREÇ

(Üretim, Deney, Analiz, Kurs ve benzeri faaliyetler)

1-      Birimlerde üniversite imkânları kullanılarak gerçekleştirilecek projeler için işi talep eden gerçek ve tüzel kişi tarafından ilgili Fakülte/Yüksekokul/Merkeze yapılan yazılı talep ile süreçler başlatılır.

2-      Birim Tarafından rutin olarak gerçekleştirilecek faaliyetler için ise ilgili akademik birim tarafından Proje Başvuru Formu düzenlenerek, yapılacak faaliyetin diğer ayrıntılarıyla birlikte Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kuruluna sunulur.

3-      Talebin değerlendirilmesi neticesinde Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu Kararı alınır.

4-      Eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalanan Proje Başvuru Formu Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

5-      İşletme Müdürlüğünce Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna sevk edilen talepler Yürütme Kurulunca Değerlendirilir ve Yürütme Kurulu Kararı ilgili birime gönderilir.

6-      Yürütme Kurulu Kararı doğrultusunda ilgili döner sermaye faaliyetine başlanır.

7-      Gerçekleştirilen ve tahsilatı yapılan faaliyetler için gelire katkısı olan öğretim elemanlarının katkı oranları Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili evrakla birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

8-      Katkısı olan öğretim elemanlarına yapılacak ek ödeme, mevzuatına göre tahakkuk ettirilerek ilgili öğretim elemanlarına ödenir.